Silozuri de cereale cu fund plat

Silozurile metalice cu fund plat sunt folosite pentru a stoca cerealele pe termen lung. Față de magazii, silozurile metalice reprezintă o soluție mai bună de stocare, având opțiuni variate de aerare, precum:

 • podea complet perforată sau canale cu plăci perforate;
 • guri de aerisire;
 • ventilatoare pentru aerarea cerealelor.

De asemenea, silozurile cu fund plat pot fi dotate cu sistem de monitorizare și control, cum sunt cablurile cu senzori pentru măsurarea temperaturii și a umidității, dar și determinarea concentrației de dioxid de carbon din coloana de cereale și nivelul produsului în celulă.

În proiectarea silozurilor cu fund plat s-a ținut cont de standardele pentru stocarea optimă a cerealelor, la realizarea lor utilizându-se tablă galvanizată. În funcție de modelul silozului, capacitățile maxime pot depăși 41.000 m³ / celulă.

Silozuri-fund-plat

Părțile componente ale unui siloz cu fund plat

Partile componente ale silozului cu fund plat

 1. Gura de aerisire
 2. Gura de alimentare
 3. Acoperișul silozului
 4. Peretele silozului
 5. Ventilator
 1. Tranziție
 2. Fundația silozului
 3. Placa circulară din beton
 4. Suporți pentru podea
 5. Podea complet perforată

Acces ușor pentru întreținere

Scara exterioară cu platformă

Platforma repaos

Silozurile sunt prevăzute cu scări solide, realizate din oțel galvanizat, cu grilaj de protecție și platforme de repaos montate din șase în șase metri, conform standardelor europene.

Scară interioară

Scara interioara

Silozurile cu fund plat pot fi prevăzute cu scară interioară. Acestea sunt confecționate de asemenea din oțel galvanizat cu trepte antiderapaj.

Scară de acoperiș cu balustradă

Scara acoperis

Acoperișul este prevăzut cu o scară montată de la streașină până la vârful silozului, ceea ce permite accesul rapid pentru inspectare.

Ușa de acces cu perete dublu

Usa acces

Silozurile sunt dotate cu uși duble care permit deschiderea în siguranță pentru inspectarea produsului și a accesoriilor din interior.


Condiționare optimă

Guri de aerisire

Gura aerisire
Gurile de aerisire cu grilaj sau cu clapetă reprezintă o modalitate eficientă de a împiedica accesul păsărilor sau a zăpezii în siloz. Montajul gurilor de aerisire favorizează evacuarea rapidă a aerului introdus de ventilator, eliminând riscul corodării acoperișului.

Suprafață mare de aerare

Podea perforata
Pentru aerarea cerealelor în interiorul silozului se utilizează podea complet perforată sau canale acoperite cu plăci metalice perforate. În ambele cazuri sunt folosite doar componente galvanizate pentru protecția împotriva coroziunii atât a plăcilor cât și a suporților pe care sunt montate.

Monitorizare completă

Tablou citire temperaturi
Pentru o monitorizare riguroasă a parametrilor în interiorul coloanei de produs, se montează cabluri cu senzori de măsurare a temperaturii, nivelului cerealelor în siloz sau a umidității. Acestea sunt conectate la un tablou de unde se pot prelua datele. În acest fel, orice temperatură neobișnuită poate fi detectată, urmând să fie luate măsuri de rezolvare a problemei.

Ventilatoare cu debit mare

Ventilator
Silozurile cu fund plat pot fi dotate cu două tipuri de ventilatoare în vederea aerării cerealelor stocate pe perioade lungi de timp. Ventilatoarele axiale sunt de obicei folosite în cazul silozurilor de dimensiuni mici, în care presiunea statică este redusă. Ventilatoarele centrifugale se utilizează în cazul silozurilor mari, în care presiunea statică este ridicată.


Aerare prin podea complet perforată sau prin canale

Cerealele din silozurile GSI cu fund plat pot fi aerate atât printr-o podea complet perforată (care acoperă întreaga suprafață), cât și prin canale metalice perforate.

Aerarea prin podea complet perforată

Aerarea prin podea complet perforată

Aerul este introdus prin perforațiile unei podele metalice care acoperă întreaga suprafață a silozului. O astfel de podea este compusă din plăci metalice perforate care sunt așezate pe suporți metalici.

Aerarea prin canale

Aerarea prin canale

Calitatea aerării cerealelor din partea inferioară a silozului depinde de forma canalelor. Acestea sunt realizate direct în fundația din beton și sunt acoperite cu plăci metalice perforate.
Aerarea cerealelor din silozurile cu fund plat

Aerarea cerealelor din silozurile cu fund plat

Unul dintre criteriile cele mai importante în proiectarea unei soluții de stocare a cerealelor este eficiența cu care se realizează aerarea produsului depozitat. Fluxul de aer ajută la menținerea unei temperaturi scăzute și la înlăturarea umezelii excesive din cereale.


Descărcare rapidă

Guri de evacuare mari

Gura evacuare

Gurile de evacuare sunt poziționate în linie, începând de la centrul silozului până în dreptul ușii de acces. Procesul de descărcare al celulelor începe cu deschiderea trapei gurii centrale de evacuare. Ulterior sunt acționate și trapele gurilor intermediare. Pentru acționarea trapelor se utilizează un sistem de pinion și cremalieră.

Șnec măturător foarte rezistent

Snec maturator

Faza finală a descărcării unui siloz cu fund plat constă în punerea în funcțiune a șnecului măturător. Prin măturare, cerealele sunt direcționate către gura centrală de evacuare. În general sunt de ajuns una sau două treceri pentru golirea unui siloz.

Descărcarea silozurilor cu fund plat

Descărcarea silozurilor cu fund plat

Un element care trebuie decis din prima fază a proiectării unui sistem format din silozuri metalice este tehnologia de descărcare. Golirea celulelor se împarte în două procese strâns legate: descărcarea unei celule și transportul cerealelor în afara celulei.


Exemplu de sistem de fermă pentru stocarea cerealelor

https://www.youtube.com/watch?v=XezT8vHSSKE
Acest clip prezintă un sistem de stocare pentru cereale format din două silozuri cu fund plat, un siloz tampon și un uscător orizontal. Cerealele sunt preluate și depozitate în silozuri cu fund plat, folosind un set de conveioare și elevatoare. De asemenea este prezentat mecanismul de golire al unui siloz cu fund plat.

Exemplu de sistem comercial pentru stocarea cerealelor

https://www.youtube.com/watch?v=VrxbQP2t698
În clipul următor este descris un sistem de stocare pentru cereale în care livrarea se poate face atât din camion cât și din tren. Pentru a realiza legătura între silozuri de stocare pe termen lung și hala de producție, se utilizează silozuri tampon de capacitate mare. De asemenea este prezentat modul de funcționare al conveioarelor și elevatoarelor.


Construirea unui sistem de silozuri pentru cereale

Construirea unui sistem de silozuri pentru cereale

Construcția unui sistem de silozuri implică: fundațiile, celulele de depozitare propriu-zisă, sistemele de aerare, sistemele de încărcare / descărcare, sistemul de monitorizare și control, instalația electrică, eventuale construcții adiacente.