Alcătuirea unui uscător orizontal

Părțile componente ale unui uscător orizontal

Diagrama de functionare a unui uscator orizontal cu trei moduleDiagrama prezintă un uscător cu trei module și șase agregate de uscare – răcire. În acest exemplu, primele patru agregate funcționează în modul de uscare, având atât ventilatorul cât și arzătorul pornite. Cele două agregate de la bază sunt în modul răcire, având numai ventilatorul în funcțiune.

 1. Transportor elicoidal pentru încărcare
 2. Buncăr de preuscare
 3. Plan de separație între camerele unui modul
 4. Camera de încălzire
 5. Reazem de buncăr
 6. Buncăr (coloana) cu pereți perforați
 7. Aer cald saturat rezultat prin încălzirea cerealelor
 8. Ventilator cu arzător
 9. Aer încălzit sub presiune
 10. Montant
 11. Aer cald nesaturat rezultat prin răcirea cerealelor
 12. Aer atmosferic sub presiune
 13. Role de dozare
 14. Transportor elicoidal pentru evacuare
 15. Picioare de susținere

Agregatele (modulele) de uscare

Unitatea de bază a unui uscător orizontal produs de grupul GSI este modulul. Acesta este compus dintr-un buncăr de uscare și unul sau două agregate formate dintr-un ventilator și un arzător. Uscătoarele GSI pot avea până la trei module, așezate unul deasupra celuilalt. Modulele superioare au o alcătuire asemănătoare cu a celui de la bază, dar nu conțin un sistem propriu de control și racorduri pentru alimentare de la rețea. Controlul și alimentarea întregului uscător se realizează prin modulul de bază.

Mai jos este reprezentat un uscător cu un singur modul și două agregate de uscare.

Fluxul de aer într-un uscător orizontal

Ventilatoarele și arzătoarele

Fiecare agregat de uscare este compus dintr-un ventilator și un arzător. Fiecare cameră de ardere este echipată cu limitatoare de temperatură și senzori de presiune a aerului. De asemenea sunt utilizați senzori pentru temperatura din carcasa agregatului de uscare pentru vaporizator, pentru traductorul de turație al rolelor de dozare și pentru flacără. Ansamblul ventilator – arzător lucrează la un  nivel de zgomot redus. Toate agregatele de uscare utilizează ventilatoare cu palete din materiale compozite care nu necesită suprasarcini mari la pornire.

Buncărul uscătorului

Buncărul este compus dintr-o secțiune în care se realizează preuscarea și o secțiune de uscare propriu-zisă. Buncărul de preuscare cu panouri perforate asigură preîncălzirea și vizualizarea cerealelor. Distanța dintre peretele interior și cel exterior ai buncărului de uscare între care se află cerealele este de numai 0,36 m, fapt ce asigură un proces uniform, fără a produce spărturi boabelor de cereale, chiar și la procente foarte mari de extracție a umidității.

Pereții laterali

Panourile exterioare sunt compuse din trei părți, toate putând fi realizate din oțel inoxidabil. În funcție de factorii atmosferici, se poate opta pentru folosirea oțelului inoxidabil în trei variante: zona superioară, zona superioară și cea laterală sau tot peretele.