Automatizarea sistemelor de stocare a cerealelor

Depozitarea în condiții optime a cerealelor impune ca sistemele de stocare și condiționare să funcționeze în parametri și la capacitate maximă. Pentru aceasta, se poate concepe un sistem de automatizare compus din tablouri electrice de comandă pentru acționarea agregatelor și un sistem SCADA pentru urmărirea și controlul proceselor specifice.

Automatizarea centralizată poate oferi o gamă largă de funcții, printre care:

  • umplerea și golirea controlată a celulelor sistemului
  • transportul cerealelor între celulele unui sistem, buncăre și magazii
  • alegerea unor secvențe automate de circulație a cerealelor între celulele de stocare
  • secvențe automate de pornire / oprire în siguranță a sistemelor de transport
  • controlul procesului de uscare
  • măsurarea și controlul parametrilor de condiționare a calității produselor stocate
  • urmărirea și controlul centralizat al tuturor parametrilor implicați în proces
  • gestiune automată a produselor stocate din punct de vedere al cantității și calității
  • monitorizarea la distanță a activității și proceselor în desfășurare
  • rapoarte asupra stărilor și evenimentelor implicate în desfășurarea activității

Avantajele implementării unei soluții de automatizare se leagă de reducerea costurilor pentru primire, stocare și livrare a cerealelor, dar și pentru mentenanță. Un motiv evident pentru costurile reduse este numărul mic de oameni necesari administrării unui sistem cu automatizare completă. Un alt motiv este controlul consumului de energie electrică și combustibil. Spre exemplu, pot fi eliminate pierderile cauzate de ventilatoare care funcționează atunci când nu este necesar. Mai mult, stocurile de cereale pot fi administrate separat și se pot afla în orice moment cantitățile disponibile.


Sistemul de control Vision

Sistemul de control Vision

Sistemul Vision este conceput pentru controlul uscătoarelor GSI. Accesul la sistem se face printr-un panou cu ecran tactil. Utilizatorul poate modifica temperatura și umiditatea produsului, putând vedea istoricul funcționării uscătorului.