Construirea unui sistem de silozuri pentru cereale

Construcția unui sistem de silozuri implică lucrări de fundație ale structurilor și echipamentelor, celule de depozitare propriu-zisă, sisteme de aerare, încărcare/descărcare, sistemul de monitorizare și control, instalația electrică și eventuale construcții adiacente (e.g., căi de acces, cântare).

Acest articol va dezvolta probleme de interes pentru construcția sistemelor de silozuri în vederea clarificării situațiilor ce apar pe parcursul lucrărilor de montaj:

  1. Realizarea fundației;
  2. Păstrarea pieselor înainte de montaj;
  3. Montajul mecanic;
  4. Montajul electric și automatizarea;
  5. Punerea în funcțiune.

Pe această pagină găsiți întreaga gamă de produse.


1. Realizarea fundației

Pentru fundațiile de beton ale silozurilor sunt necesare: lucrări de excavare, turnarea betonului, realizarea armăturilor în fundație și hidroizolația.

Suprafața aleasă trebuie să fie uniformă. În mod natural, zona trebuie să permită accesul ușor pentru încărcare și descărcare dar și spațiu pentru celule noi. De asemenea, luând în considerare echipamentele de manevrare, aerare, uscare sau curățare a cerealelor, trebuie ținut cont și de accesul la energie electrică. Fundarea silozurilor cu fund plat se realizează sub cota de îngheț.

1.1. Fundația silozurilor

Forma și diametrul șuruburilor care se ancorează în centura fundației sunt stabilite de către proiectant. Acestea depind de înălțimea silozului și de elementele care îi asigură rezistența. La fața superioară a plăcii și a centurii de fundație, abaterile limită pentru planeitatea pe orizontală sunt de 10 mm față de cotele acestora. Trebuie să se asigure o rugozitate cât mai redusă a suprafeței plăcii de fundație.

1.1.1 Podeaua complet perforată

Fundația unui siloz care va fi echipat cu podea complet perforată este ușor de realizat deoarece este necesară doar o șapă din beton, ceea ce înseamnă o cantitate de material foarte redusă. Trebuie avut în vedere ca terenul de fundare să fie bine curățat, fără resturi vegetale sau reziduuri.

1.1.2. Canalele cu plăci perforate

Canalele sunt realizate direct în fundația de beton și sunt acoperite ulterior cu plăci metalice găurite. Proiectarea canalelor se realizează în funcție de factori ca: gradul de aerare, dimensiunea silozului și poziția dorită a sistemului de evacuare.

În funcție de proiectant, lățimea unui canal variază între 20 cm și 2 m. Acest aspect are o importanță deosebită în distribuirea corectă a aerului pe întregul volum al silozului.

1.2. Fundația pentru descărcarea la nivelul solului

Conveiorul de descărcare trebuie amplasat pe linia silozurilor astfel încât să poată colecta cerealele ce sunt descărcate din celule prin intermediul șnecurilor de evacuare. Este necesar ca fundația în cauză să aibă lățimea potrivită astfel încât conveiorul să poată fi amplasat fără dificultăți. Modul în care sunt poziționate șnecurile de evacuare permite un flux continuu al cerealelor evitându-se blocajele.

1.3. Fundația pentru descărcarea prin tunel

Transportul cerealelor după descărcare se realizează cu un conveior cu bandă sau raclete care se află sub linia de silozuri, conveiorul fiind amplasat într-un tunel cu o lățime care trebuie să permită accesul rapid și ușor al persoanelor care realizează întreținerea.

1.4. Fundația uscătorului orizontal

1.5. Fundația gropii de recepție

Groapa de recepție este o structură din beton armat, îngropată, cu dimensiuni stabilite de furnizorul echipamentelor, proiectată astfel încât să asigure continuitatea fluxului tehnologic de descărcare al cerealelor și prelucrarea lor în fluxul tehnologic de încărcare al silozurilor. Procesul de încărcare se realizează prin intermediul elevatorului montat la capătul gropii de recepție. Forma fundației este special realizată pentru o încărcare rapidă și fără blocaje a conveiorului ce alimentează elevatorul dar și pentru eliminarea pierderilor de cereale.


2. Păstrarea pieselor înainte de montaj

Echipamentele și structurile de susținere sunt livrate de către producători, neasamblate și împachetate în containere, astfel încât să nu sufere deteriorări în timpul transportului.

În ciuda faptului că echipamentele ce sunt utilizate în mediul exterior sunt galvanizate pentru a fi protejate de rugină, este necesară o verificare a componentelor datorită faptului că plăcile metalice sunt livrate strâns grupate și sunt ținute așa până când sunt montate. În aceste condiții, poate apărea condens între panouri. Este recomandat ca păstrarea echipamentelor înainte de montaj să se realizeze într-un spațiu închis, uscat și în care nivelul umezelii poate fi controlat.

Pe componentele metalice galvanizate poate apărea rugina albă atunci când pe acestea apa rămâne un timp îndelungat. Rugina albă nu reprezintă o problemă mare dacă este localizată la timp. În aceste condiții este necesară separarea componentelor și uscarea lor. Acest procedeu trebuie realizat cu atenție datorită faptului că omiterea unei suprafețe umede va duce la dezvoltarea ruginii albe până în stadiul de rugină roșie care poate afecta structura echipamentelor.

Panourile pereților silozurilor trebuie păstrate cu partea curbată în sus, astfel încât să permită umezelii să se scurgă, în timp ce panourile acoperișului trebuie înclinate de la partea mai îngustă. Este important ca aceste componente să fie păstrate pe structuri de lemn sau pe cherestea, acoperite cu o prelată, la cel puțin 30 cm față de o placă betonată.


3. Montajul mecanic

3.1. Montajul silozului

Montajul unui siloz cu o capacitate mică se poate realiza în câteva zile datorită panourilor care se îmbină între ele prin șuruburi, fiind necesar un număr redus de utilaje.

Inițial se montează acoperișul silozului ale cărui plăci pot fi perforate pentru gurile de aerisire. Ulterior, utilizând o macara sau cricuri pentru ridicarea acoperișului, se montează pereții silozului confecționați din tablă ondulată, galvanizată.

În funcție de zona în care se realizează montajul, ținând cont de viteza vântului, frecvența și intensitatea cutremurelor, dar și de capacitatea silozului, pe pereți se montează stâlpi de susținere care sunt ancorați în fundație prin intermediul unor bolțuri.

http://www.youtube.com/watch?v=VtuuhZs0_IM

3.2. Montajul sistemului de aerare

3.2.1. Podeaua complet perforată

Podeaua este compusă din plăci metalice găurite care sunt așezate pe suporți metalici. În urma poziționării podelei, este nevoie de material suplimentar pentru a acoperi spațiile libere rămase între pereții silozului și podea.

3.2.2. Plăcile perforate pentru canale

Lățimea canalului este direct proporțională cu suprafața aerată. Astfel, în cazul unei lățimi mici, aerarea se face foarte puternic în vecinătatea ventilatorului și foarte puțin în zonele îndepărtate, această problemă neputând fi rezolvată prin creșterea puterii ventilatorului sau adâncirea canalului.

3.3. Montajul ventilatorului

Ventilatorul trebuie montat ținând cont de poziția șnecului de evacuare, astfel încât cel din urmă să nu blocheze curentul de aer. Aerul este introdus forțat în siloz printr-o tranziție la nivelul fundației, sub podeaua complet perforată sau cu canale, străbătând ulterior coloana de produs. Pentru a evita dezvoltarea de mucegaiuri sau microorganisme, puterea ventilatorului trebuie aleasă astfel încât întreaga masă de cereale să poată fi străbătută de fluxul de aer introdus. De asemenea este important ca fiecare siloz să fie dotat cu un ventilator a cărui capacitate să poată aera întreaga coloană de cereale stocată.

3.4. Montajul curățitorului

În funcție de tipul de curățitor ales și de poziționarea acestuia, lucrările necesită folosirea acelorași utilaje ca în cazul montajului uscătorului. Desigur că montajul curățitorului include și conectarea acestuia la transportoarele și la tubulatura celorlalte echipamente din fluxul sistemului. Pentru a fi siguri de eficiența acestui echipament este necesară o verificare ulterioară montajului.

Sitele unui curățitor se monteaza după amplasarea acestuia în poziția finală. Procedeul de montaj al sitelor unui curățitor cu site place este descris în acest articol.

3.5. Montajul uscătorului orizontal

Pentru montajul unui uscător orizontal trebuie avuți în vedere anumiți factori înainte de a demara procesul propriu-zis:

  • Dimensiunea uscătorului;
  • Cantitatea de cereale ce urmează a fi procesată;
  • Distanța la care echipamentul se amplasează față de celulele în care produsul va fi stocat;
  • Influența pe care uscătorul o poate avea față de echipamentele alăturate.

Montajul uscătorului orizontal poate fi realizat rapid și facil, fiind nevoie de un număr mic de utilaje și de o echipă restrânsă de oameni.

3.6. Montajul pasarelei și suporților

Pasarela reprezintă o structură importantă într-un sistem de silozuri, ea permițând accesul personalului pentru verificare sau exploatare fiind realizată din plăci perforate pentru prevenirea alunecării. Pasarela este asamblată prin intermediul unor șuruburi ea fiind montată deasupra silozurilor cu ajutorul unei macarale, având o structură rezistentă ce poate susține conveioarele ce asigură încărcarea celulelor.

Susținerea  pasarelei se poate realiza în mai multe moduri, ținându-se cont de spațiul disponibil dar și de posibilitățile de dezvoltare ale sistemului. Astfel, pasarela poate avea suporți montați pe pereții silozurilor, aceștia trebuind să suporte nu numai presiunile generate de încărcătură dar și pe cea a pasarelei și a echipamentelor montate. Acest mod de susținere nu necesită ocuparea unui spațiu suplimentar însă atrage măsuri speciale de întărire a structurii silozului. De asemenea, suporții pasarelei pot fi ancorați în pământ, astfel încât să confere stabilitatea necesară unei funcționări optime.

În prezent, MG Trade Engineering este singura firma care lucrează și cu varianta suportului ancorat la sol.

3.7. Montajul conveioarelor

Conveioarele sunt utilizate pentru a transporta cerealele pe orizontală sau pe o pantă. Acestea pot fi amplasate pe sol sau pot fi suspendate pe suporți.

Modul lor constructiv este unul simplu, fapt ce avantajează montajul acestora pe pasarelă fiind utilizați la încărcarea celulelor. Astfel, conveiorul este prevăzut cu o carcasă în interiorul căreia se află lanțul cu raclete, motor, șibăr, comutator de singuranță și alte componente care contribuie la buna funcționare a acestuia.

3.8. Montajul elevatoarelor

Elevatoarele cu cupe reprezintă cea mai bună opțiune pentru transportul cerealelor la mare înălțime. Modul în care este construit un elevator permite realizarea montajului într-un mod facil și rapid utilizând o macara.

Elevatorul este prevăzut cu un cadru de susținere ale cărui componente sunt lipite prin sudare continuă. De asemenea, în această porțiune se află zonele de inspecție. Capul unui elevator este configurat astfel încât să existe o distanță optimă între cupe și carcasă.


4. Montajul electric și automatizarea

Dacă s-a avut în vedere ca amplasarea sistemului de silozuri să se facă astfel încât accesul la energie electrică să fie facil, montajul electric va fi realizat cu ușurință asigurându-se o bună funcționare a echipamentelor întregului sistem. Pentru montajul electric sunt necesare componente precum cablaj, comutatoare, relee de protecție și altele, acestea variind de la un sistem la altul.

Este necesară o planificare strictă a tuturor pașilor ce trebuie urmați atât în procesul de construcție al sistemului de silozuri dar și a măsurilor ce se pot lua în cazul în care apar evenimente neprevăzute după punerea în funcțiune. În acest sens, s-au dezvoltat sisteme de monitorizare și siguranță digitale, cu ecran tactil și cu posibilitatea opririi automate. De asemenea, sistemele de control pot ajusta rata de descărcare corespunzător necesităților de moment.

Pentru automatizarea proceselor din sistem, se utilizează programe cu ajutorul cărora se pot verifica fluxurile tehnologice de încărcare, descărcare, transfer și uscare. În acest fel, dacă se dorește încărcarea unei celule cu condiția ca produsul să fie curățat înainte, se poate selecta această opțiune, softul fiind foarte ușor de utilizat.


5. Punerea în funcțiune

În urma finalizării lucrărilor de construcție ale sistemului de silozuri și montării tuturor echipamentelor specifice, este necesară punerea în funcțiune, utilizând o cantitate din produs pentru a fi verificată calitatea proceselor pentru care a fost proiectat sistemul. În acest sens, acea cantitate de produs parcurge fluxul sistemului în cauză, pentru a fi observate cauzele problemelor survenite, astfel încât clientul să poată demara procesele de curățare, uscare și stocare fără dificultăți.


Referințe

Referințe

MG Trade Engineering a proiectat, dotat si modernizat zeci de sisteme complete pentru stocarea cerealelor. Astfel de sisteme se gasesc in toate zonele tarii unde se cultiva cereale. In plus, am livrat instalatii personalizate pentru operatiuni cu un grad mare de complexitate, e.g., uscare si aerare de cereale, selectare si tratare de seminte.