Descărcarea silozurilor cu fund plat

Un element care trebuie decis din prima fază a proiectării unui sistem format din silozuri metalice este tehnologia de descărcare. Golirea celulelor se împarte în două procese strâns legate:

  • descărcarea unei celule
  • transportul cerealelor în afara celulei

Descărcarea unei celule

O celulă este golită prin folosirea unui ansamblu compus din guri de descărcare și un transportor elicoidal pentru măturare.

Gurile sunt poziționate în linie, începând de la centrul silozului și ajung în dreptul ușii de acces, care se află în peretele celulei metalice. Procesul de evacuare al cerealelor începe cu deschiderea trapei gurii centrale de descărcare. Produsul curge prin această gură, evacuarea fiind realizată prin una dintre cele două metode descrise mai jos. În această etapă se formează un con invers de cereale, taluzul fiind distribuit aproape egal pe întreaga circumferință a celulei. În continuare, se acționează gurile intermediare de descărcare și se continuă evacuarea produsului. Pentru acționarea trapelor gurilor de evacuare se utilizează un sistem cu pinion și cremalieră. Această operațiune se termină când spațiul dintre gura centrală și peretele silozului rămâne liber.

Pentru eliminarea taluzului (care poate avea câțiva metri în înălțime) se folosește un șnec măturător. Prin măturare, cerealele sunt trase către gura centrală de descărcare. În general, sunt de ajuns una sau două treceri pentru golirea unui siloz.

Următorul clip video descrie mecanismul de descărcare prezentat mai sus:

https://www.youtube.com/watch?v=rIn1XkQiSXI


Transportul cerealelor în afara celulei

Există două variante comune pentru mutarea cerealelor după ce acestea au fost descărcate din siloz:

  • la cota terenului
  • prin tunel

Snec de evacuare in canal si sub podea complet perforataTransportul cerealelor la cota terenului

Într-un ansamblu pentru transportul cerealelor descărcate la cota terenului, se folosesc următoarele tipuri de echipamente:

  • șnec de descărcare în siloz
  • cap de descărcare / acționare pentru șnec
  • conveior amplasat lângă linia de silozuri

Cerealele curg prin gurile de evacuare din siloz, așa cum este prezentat mai sus. Apoi, boabele sunt transportate până la capul de descărcare de deasupra conveiorului de lângă siloz.

În cazul unei podele de aerare complet perforate, transportorul elicoidal de evacuare este amplasat între fundația de beton și această podea. În cazul utilizării aerării prin canale, șnecul este introdus într-un canal. Acest canal are înălțimea și lățimea reduse, ceea ce determină realizarea de economii semnificative în construirea fundației.


Transportul cerealelor prin tunel

A doua variantă comună pentru transportul cerealelor după descărcare este folosirea unui conveior cu bandă sau raclete care se află sub linia de silozuri. În acest caz, conveiorul este amplasat într-un tunel cu o înălțime care trebuie să permită accesul rapid și ușor al persoanelor care realizează întreținerea. Cerealele curg prin gurile de descărcare direct în conveior.

Comparație: transport la cota terenului vs. transport prin tunel

CriteriuTransport la cota terenuluiTransport prin tunel
Ușurință accesFoarte bineNesatisfăcător – Satisfăcător
Cost fundație din betonMicMare – Foarte mare
Cost total echipamenteSimilar
Capacitate posibilă (*)40 – 200 t/h40 – 800 t/h

*: Aceste intervale acoperă cele mai multe sisteme construite.