Fabricarea nutrețurilor combinate

Nutrețul combinat este un tip de mâncare pentru animale, produs prin amestecarea mai multor materii prime vegetale (e.g. cereale), premixuri și aditivi. Amestecurile furajere sunt realizate conform nevoilor nutriționale ale fiecărui animal și se găsesc sub formă de pudră, granule (peleți) sau firimituri.

Etape

Multe fabrici de nutrețuri (FNC-uri) sunt concepute pentru un anumit tip de produs (e.g., pentru porci, pentru pești), dar pot fi proiectate bucătării furajere care să lucreze cu o gamă largă de rețete. Indiferent de tipul fabricii, etapele de producție sunt aceleași:

  1. Primire
  2. Măcinare
  3. Dozare
  4. Amestecare
  1. Peletizare
  2. Răcire
  3. Cernere
  4. Ambalare

Primirea

Pentru fabricarea nutrețurilor se folosesc ingrediente primite în saci sau vrac. În saci sunt păstrate materiile prime folosite în cantități mici.

În cazul cantităților mari, ingredientele sunt depozitate în silozuri. Tipul celulei se alege în funcție de produs și de durata depozitării. Într-un sistem complex pot fi găsite silozuri cu fund plat pentru stocare pe termen lung și silozuri cu fund conic pentru asigurarea încărcării FNC-ului cu cereale. Pentru materialele abrazive sau corozive pot fi utilizate silozuri din fibră de sticlă sau celule cu pereți din oțel inoxidabil.

Toate tipurile de produse sunt supuse unui proces de eliminare a corpurilor străine. Principalele operațiuni din faza de curățare sunt asemănătoare cu cele desfășurate într-un sistem de stocare a cerealelor: desprăfuirea, înlăturarea elementelor metalice (e.g., bucăți de sârmă, șuruburi), a bucăților de pământ și a resturilor vegetale. Totuși, în cazul unei fabrici de nutrețuri, procesul are un grad mult mai mare de complexitate. Pe de o parte, echipamentele sunt mult mai precise deoarece produsul care urmează a fi procesat trebuie să respecte criterii stricte de calitate. Pe de altă parte, sunt necesare linii de recepție pentru fiecare tip de material folosit, e.g., produse granulare, cereale, făinuri.

Pe lângă curățare, în această etapă se realizează și cântărirea produsului. Această operațiune se efectuează în general automat, prin intermediul unui cântar de flux.

Măcinarea

Măcinarea ingredientelor crește digestia, ușurează amestecarea și granularea, iar în unele cazuri sporește densitatea. Prin acest proces, boabele de produs primar sunt fărâmițate într-o moară pentru a obține făina. Factorii determinanți pentru calitatea făinii rezultate sunt omogenitatea și temperatura la care ajunge produsul în timpul măcinării. În funcție de ingrediente și rețete, procesul de măcinare poate fi separat în câteva faze și pot fi utilizate diverse tipuri de echipamente.

Măcinarea se realizează cu echipamente care acționează asupra produsului în trei feluri: lovire, uzura și tăiere. Pentru cereale, cele mai folosite sunt morile cu ciocane. Acestea sunt aparate de măcinare pe bază de impact în care produsul este spart prin lovirea cu niște bare metalice numite ciocane sau ciocănele. Alte dispozitive utilizate uzual sunt morile cu role, în care boabele sunt presate între două roți zimțate. În cazurile produselor finite de înaltă calitate (e.g., mâncare pentru animale tinere sau pești) pot fi folosite măcinătoare cu lame care lucrează la temperaturi scăzute.

În unele situații este dificil ca un produs să fie măcinat complet într-o singură moară. De aceea, se pot lega în serie câteva echipamente de măcinare cu proprietăți de lucru diferite (e.g., temperatura, tipul măcinării, dimensiunea particulelor rezultate).

Dozarea

După curățare și măcinare, materiile prime sunt introduse în recipiente care asigură o zonă tampon înainte de introducerea în amestecător. Transferul din aceste recipiente în amestecător se poate face în șarjă (lot) sau continuu și este controlat în totalitate electronic. Pe lângă modul de lucru, aspectul cel mai important este precizia cu care se face proporționarea produselor.

Amestecarea

Echipamentele de amestecare sunt legate la sistemul de dozare și funcționează pe loturi. Amestecarea este un proces care durează câteva minute în cazul celor mai multe rețete. Materialele care intră în contact cu produsul au o calitate ridicată pentru a putea fi curățate repede și pentru a reduce riscul de contaminare dintre loturi.